Artiklar med information om forskningsresultat m.m.

 

1.  Kvart, C. och Jones, B.:  En enkel fältmetod att utföra blodtransfusion

        på nötkreatur.    SVT* 11. 29 1977 s.481.

2.  Kvart, C.:  Blodtransfusion.

        SVT 19, 29 1977 s.773.

3.  Kvart, C.:  En oblodig metod för blodtrycksmätning på häst.

        SVT 16, 30 1978 s.591-598.

4.  Kvart, C. och Hamring, A.:  Praktisk lösning för intravenös vätsketerapi

        av stordjur.  SVT 7, 31 1979 s.201-201.

5.  Kvart, C.:  Auskultation av hundar med olika hjärtfel.

        Veterinäraktuellt (LVI) No 3 1981.

6.  Kvart, C.:  Blodtrycksmätning på häst.

        Veterinäraktuellt (LVI) No 5 1981.

7.  Kvart, C.:  Europeisk organisation för veterinärkardiologer bildad.

         SVT 34 1982 s.21-23.  Finsk veterinärtidskrift 1982, 88, 3, s.151-

         153.  Dansk veterinärtidskrift 1982, 65, No 7, s. 336-337.

8.  Kvart, C.:  Pareser - calciumdoser - hjärtarytmier.

         Veterinäraktuellt (LVI) No 3, 1982.

 9.  Kvart, C.:  Hjärtfel hos hästar.

         Veterinäraktuellt LVI 1983

10.   Kvart C. Kongenitala hjärtfel hos hund. SVT 1984, 36, s. 177-183

11.  Kvart, C.:  Medfödda hjärtfel.

         Rapport No 4 1984, s. 6-7.

12.  Kvart, C.  The effect of calcium infusion on the electrocardiogram of           

       paretic cows.  IVSA Newsletter vol 7, No 5  1985.

13. Kvart, C.  Hjärtfel hos cavalier king charles spaniel:Information om

      endocardos och rapport om frekvensen av hundar med blåsljud vid två

      stora utställningar. Cavalierbladet hösten 1985.

14)  Kvart C. Kongenitala hjärtfel hos hund. Symposium ärftligt betingade          

       sjukdomar hos hund. SVT1986.  supplement 11, s 184-188

15.   Kvart, C.  Hjärtstörningar vid kalciuminfusion hos nötkreatur med                

        puerpural pares. SVT 1989, 41, 349-354

16.   Kvart, C.  Differentierad kalciumbehandling av puerpural pares hos ko         

        baserad på kliniska symptom. SVT 1989, 41, 355-360

17.   Kvart C. Elektrokardiografi på häst SVT 1989, 41 s. 837-852

18.  Kvart C. C.W. Lombard, H. Säteri Sedering behöver inte vara                           

       kontraindicerat vid blåsljud hos hund. SVT 1990, 42 s. 551-557

19.  Kvart C.  Hjärtfel hos hund. Hunduppfödarsymposiet Sveriges                      

      lantbruksuniversitet 25-26 Nov.1989 (Utgiven av SKK)

20. Kvart C. J.U. Häggström 1991 Mitral incompetence in cavalier King               

      Charles spaniels in Sweden. Artikel publicerad i Engelska                             

      cavaliersällskapets medlemstidskrift.

21. Häggström J. och C. Kvart 1992 Hjärtsvikt hos hund. Veterinärmedicin       

      nr 1, 1992  från Sveriges lantbruksuniversitet.

22. Kvart C. 1992  Hjärtfel inte ovanligt hos hund. Artikel i UNT 28/11-92.

23. Kvart C., J. Häggström och L. Swenson 1994.  Hjärtfel hos cavalier King 

      Charles spaniel. Cavalierbladet nr. 1 1994  s. 23 -27

24. Kvart C. 1994.  Hjärtfel hos King Charles spaniel. Charlie-Posten nr. 1-

      2 1994  s. 9-12

25. Kvart C. 1994  Cavalier King Charles spaniel. Hundsport special nr 4/94 

      Del 1 sid 3 - 9

26. Kvart C. , Jens Häggström 1995. Scandinavian Veterinary Enalapril 

      Prevention trial (SVEP) Patientinkallelse till Läkemedelsprövning. SVT 

      Vol 47 nr 2, sid 63-64

27. Kvart C. , Jens Häggström 1995. Scandinavian Veterinary Enalapril

      Prevention trial (SVEP) Djurägarinformation: Cavalierbladet nr 1 1995.

28. Kvart Clarence. 1996. Aortastenos hos Boxer. Norsk boxerklubbs 

      medlemstidning  Nr.1 feb. s 34 - 37.

29. Kvart Clarence. 1996 Aortastenos hos Boxer. Boxerbladet nr 1 s. 47-49

30. C. Kvart och Eriksson Helena 1996. Medfödda hjärtfel hos hund. SVT nr 12 vol 

     48, s. 549-557.

31. Häggström J, Kvart C.1997 Mitral valve disease in dogs. European Society of Veterinary Cardiology (ESVC)

newsletter No 11, .

32. Kvart C, Odensvik K.1997 Hjärtsjukdom hos hund - behandling. Veterinärfarmaci nr 2,  4-5

33. Forslund K., C. Kvart 2000 Frågor runt behandling av kor med puerpural pares hos mjölkkor. SVT vol. 52 nr 10 s. 499-504.

34. Kvart C. 2000 Langvinnur hjartalokusju´kdo´mur i cavalier King Charles spaniel. Samur, blad Hundarraektarfe´lags Islands, p.12-14, 3 tbl.22.árg. desember.

35. Kvart C. J. Häggström och H. Duelund Pedersen 2002 Skall alla hundar med hjärtsjukdom behandlas med en ACE hämmare ? SVT vol 54, Nr 12 s. 587-589. Denna artikel är även publicerad i Dansk, Norsk och Finsk veterinärtidning.

36. Odhelius A. och C. Kvart 2003 Hjärtfel hos King Charles Spaniel Charlie-posten nr 3-4 2003 s. 32-35.

37. Prof. Clarence Kvart. Intervjuer och test gör studenterna rättvisa. Insändare publicerad i DN 7 0kt 2004 som täckte ca halv sidan 35.

38. Kvart C.  International Canine Valvular disease Symposium i Stockholm. Referat i SVT, 2008, nr 14, sid 33-36.

39.  Häggström J. B. Åblad, M.Rapp,Anna Tidholm och C. Kvart. Längre överlevnad för hundar som behandlats med pimobendan. 2008. SVT Nr 14 sid 21-27

40. Kvart C. Och Anna Jansson 2010, Natriumbrist möjlig orsak till Kardiovaskulära förändringar hos häst. SVT vol 62 n Nr 14 s. 33-36

41. Kvart C. K Julin 2011, Erfarenheter från antagning med prov och intervju. SVT No 1 s. 39-45

42. Kvart C. Synpunkter på avelsprogrammet mot hjärtfel för cavalier King Charles spaniel. Cavalierbladet 2013.

43. Kvart C. Blåsljud inte alltid tecken på hjärtsjukdom. Hundsport special 2015 nr. 1 mars, sid 48-49.

 

* SVT = Svensk Veterinärtidning = Swedish veterinary Journal (referee´d)

 

 Artiklar presenterade i vetenskapliga tidskrifter:

 

10.  Carlsten, J., Kvart, C., and Jeffcott, L.B, :  A method of selective and

         nonselect angiocardiography for the horse.

         Equine Veterinary Journal. 1984. 16 47-52.

11.  Kvart, C., Carlsten, J., Jeffcott, L.B., and Nilsfors, L,: The dia-

         gnostic value of contrast echocardiography in the horse.

         Equine Veterinary Journal. 1985. 17, 357-360.

12.  Sandstedt, H., Larsson, L., and Kvart, C. 1984. Effect of E-coli ecto-

         toxin on serum calcium and phosphate in Dairy cows.

         Nord. Vet. Med. 1984.  36, 406-407.

13.  Kvart, C., Larsson, L. An alternative regimen for calcium treat-

         ment of parturient paresis based on clinical signs.

        Journal of Veterinary Medicin  A, 1987, 34, 684-689

14. Kvart, C., J. Carlsten, L. Dahl and L. Ryden. Changes in arterial                 

      oxygen tension in COPD horses after reduction of exposure to dust in            

      the feed and environment. Equine Exercise Physiology 2, 1987, ICCEP                     

       Publications Davis, California, USA.

15  Nilsfors, L., Kvart, C.  Preliminary report on the                                  

      cardiorespiratory  effects of the antagonist to detomidine, MPV-1248.

     Acta vet scand., Domosedan suppl. 1986, 82: 121-129.

 16.   Nilsfors, L., Kvart,C., Carlsten, J., Kallings, P., and Bondesson, U. 

       Cardiorespiratory and sedative effects of a combination of                          

       acepromazin, xylazin and methadon in the horse:Equine Veterinary               

      Journal, 1988, vol 20, No 5 s. 364-367

17.  Nyman, G., Frostell, C., Hedenstierna, G., Funkqvist, B., Kvart, C., and

       Blomqvist, H.   Selective mechanical ventilation of dependent             

      lung regions in the anaesthetized horse in dorsal recumbency: A new            

       technique for improving gas exchange.   BR. J. Anaesth. 1987,  59, 1087-1034

18.   Hedenstierna G. , Görel Nyman, C. Kvart and Berit Funkqvist.  (1987)

       Ventilation-perfusion relationships in the standing horse: An inert gas        

        elimination study. Equine Veterinary Journal 19 (6), 514-519.

19.  Nyman, G., Funkqvist, B. and Kvart, C.   (1987) Postural effects on

      blood gas tensions, Blood pressure, Heart rate and respiratory rate

      during prolonged anaesthesia in the horse.  Journal of Veterinary

       medicine

20. Kvart C. , H. Säteri and L-M. Olovsson (1986). Antiarrhythmic theraphy           

      with tocainide in the dog. XV Nordic Veterinary Congress Proceedings

      325-329.

21. Andersson B. , O. Augustinsson, E. Bademo, J. Junkergård, C. Kvart, G.           

      Nyman and M. Wiberg 1987 Systemic and centrally mediated

      angiotensin II effects in the horse Acta Physiol Scand, 129, 143-149.

22. Funkqvist B. , K. Holm, A. Karlsson, C. Kvart, C. Molander and N. Obel               

     1988 Studies on the intratracheal pressure in the exercising horse. J.           

      Vet. Med. A. 35, 424-441

23. Lombard C.W. , C. Kvart, H. Säteri, G. Holm and L. Nilsfors.(1989) Effects     

      of medetomodine in dogs with mitral regurgitation Acta Vet. Scand 85, 167-174.

24. Nilsfors L. , C.W. Lombard, D. Weckner, C. Kvart, (1991)  Pulmonic valve       

      endocarditis in the horse: A case report  Equine  Veterinary Journal 23,      

     (6) 479-482.

25. G. Nyman, R. Lindberg, D. Weckner, M. Björk, C. Kvart and S.G.B. Persson

    (1991) Pulmonary gas exchange correlated to clinical signs and lung             

     pathology in horses with chronic bronchiolitis. Equine Veterinary              

     Journal, 23(4) 253-260.

26. Häggström J. U., Kvart C. and Swenson L. (1991) Chronic valvular                 

      disease  in cavalier King Charles spaniels in Sweden. The                      

      Veterinary Record (1992) 131, 549-553

27. Eksell P. J.U. Häggström, C. Kvart and Å. Karlsson. (1994)

      Trombocytopenia in cavalier King Charles spaniels . Journal of small           

      animal practice 35. 153-155.

28. Häggström J.U. Kvart C.,  K. Olsson K. Hansson. (1991)Atrial natriuretic       

      peptide in dogs with mitral incompetence from endocardiosis.                     

       published in Am.J.Vet.Res. 1994

29.  Häggström J, Kvart C and Hansson K. Heart sounds and murmurs:

      Changes related to severity of chronic valvular disease in the cavalier King

     Charles spaniel. J Vet Int Med 1995;9:75-83.

30. Kvart C. and P.G.G. Darke  (1995)  Chronic valvular disease (CVD) in

     cavalier King Charles spaniel. Contribution to chapter on chronic

     valvular disease for  Canine and Feline Cardiology

     Textbook from Saunders by Phil Fox.

31. Häggström J.,R.L. Hamlin, K. Hansson and C. Kvart. (1996) Heart rate

      variability in relation to severity of mitral regurgitation in Cavalier 

      King Charles spaniels. Journal of small animal practice 37. 69-75

32.  Swenson L, Häggström J, Kvart C, and Juneja K. Relationship between parental

       cardiac status in Cavalier King Charles Spaniels and prevalence and severity of

       chronic valvular disease in offspring. J Am Vet Med Assoc 1996:208:2009-2012

33. Häggström J., K. Hansson, B.E. Karlberg C. Kvart, A. Madej,and K. Olsson .   

      (1996) Effects of long-term treatment with enalapril or hydralazine

      on the renin-angiotensin-aldosterone system and fluid balance in dogs

      with naturally aquired mitral valve regurgitation. AJVR vol 57, No 11

      p. 1645-1652.

34.  Häggström J., K. Hansson,C. Kvart, B.E. Karlberg ,Olli Vuolteenaho, MD, 

       and K. Olsson . (1997 )Effects of naturally aquired decompensated mitral

       valve regurgitation on the renin-angiotensin-aldosteron system and

      atrial natriuretic peptide concentration in dogs. Am J Vet Res;

      58: 77-82

35  Kvart C. , V. Luis-Fuentes et al.  (1998) Analysis of murmur intensity, duration and    

frequency components in dogs with aortic stenosis. Journal of small animal Practice 39, 318-324.

 

36. Heiene R., C. Kvart, A. Indrebö, H.M. Skaalnes and A.K. Ulstad (2000) Screening for the

      prevalence of murmurs consistent with aortic stenosis among Boxers in Norway and        

      Sweden. Vet.rec.Aug 5 p.152-156

 

37. Häggström j., K.Hansson, C. Kvart, H.Duelund Pedersen, Olli Vuolteenaho and K.  

     Olsson. (2000) Relationship between different natriuretic peptides and severity of naturally

     aquired mitral regurgitation in dogs with myxomatous valve disease.  J.of Vet. Cardiology.

     vol. 2, No. 1 p. 7-16

 

38. Karlstam E., J. Häggström, C. Kvart, L. Jönsson, M. Michaelsson. (2000) Pulmonary

      artery lesions in cavalier King Charles spaniels. Veterinary Record, 147, p. 166-167.

 

39.Clarence Kvart, DVM, PhD; Jens Häggström, DVM, PhD; Henrik Duelund Pedersen, DVM, PhD; Kerstin Hansson, DVM; Anders Eriksson DVM; Anna-Kaisa Järvinen, DVM, PhD; Anna Tidholm, DVM, PhD; Karina Bsenko, DVM; Erik Ahlgren, DVM; Mikael Ilves, DVM;  Björn Åblad, DVM; Torkel Falk, DVM; Ellen Bjerkås, DVM, PhD; Susanne Gundler, DVM; Peter Lord, DVM, PhD; Gudrun Wegeland, DVM; Eva Adolfsson, DVM; Jens Corfitzen, DVM.(2002)Efficacy of enalapril for prevention of congestive heart failure in dogs with myxomatous valve disease and asymptomatic mitral regurgitation. Journal of Veterinary Internal Medicine vol 16, No 1 p.80-88.

 

40. Hansson K, Häggström J, Kvart C, Lord P. Left atrial to aortic root root indices using 

two-dimensional and M-mode echocardiography in dogs with and without left atrial

enlargement. Vet Radiol Ultrasound. 2002;43:568-575..

 

 41. PF Lord, AS Eriksson, J Häggström, A-K Järvinen, C Kvart, K. Hansson, Enn Maripuu

and O Mäkelä J. Increased pulmonary transit times in dogs with mitral regurgitation indicate

decreased pump function before failure. J Vet Intern Med 2003; 17: 824-829.

 

42. Kvart C, Haggstrom J, Pedersen HD. ACE inhibitors in dogs with subclinical chronic mitral insufficiency  Tijdschr Diergeneeskd 2003;128:76-77.

 

43. Hansson K, Häggström J, Kvart C, Lord P. Interobserver variability of VHS-scale in measuring heart size in normal dogs and dogs with varying degree of heart enlargement attributable to mitral regurgitation. Revised manuscript J Vet Radiol/ultrasound.

 

44. Höglund K, French A, Dukes-McEwan J, Häggström J, Smith P, Corcoran B, Kvart C. Low intensity heart murmurs in Boxers: Interobserver variation and effects of stress testing.J Small Anim Pract 2004,vol 45, p.178-185 .

 

45. Höglund K, Bussadori C,  Domenech O, Häggström J, Pradelli D, Kvart C, Contrast   

echocardiography in Boxers with aortic stenosis. Accepted for publication

 

46.Häggström J, H.D. Pedersen and C. Kvart. New insights into degenerative mitral valve disease in dogs. Vet Clin Small Anim 2004, 34, 1209-1226.

 

47. Pedersen H.D, T. Falk, J. Häggström, Inge Tärnow, Lisbeth h. Olsen, C. Kvart,Mette O. Nielsen. Circulating concentrations of insulin-like growth factor -1 in dogs with naturally occurring mitral regurgitation, J vet intern med 2005;19:528-532

 

48. Höglund K, Ahlstrom CH, Häggström J, Ask PN, Hult PH, Kvart C. (2007) Time-frequency and complexity analyses for differentiation of physiologic murmurs from heart murmurs caused by aortic stenosis in Boxers. Am J Vet Res. 2007 Sep;68(9):962-9.

 

 49. Kvart C.  J. Hägggström. Czy wszystkie psy i koty z przewlekta niewdolnos´cia krazenia powinny byc tak samo leczone?. Magazyn weterynaryjny, 2006,12 vol 15 nr 118 p.5-10

 

50. Hansson K., J. Häggström, C. Kvart and P. Lord. Reader performance in radiographic diagnosis of signs of mitral regurgitation in cavalier King Charles spaniels. Journal of small animals practice 2008. DOI: 10.1111/j.1748-5827.

 

51. Häggström J, Boswood A, O'Grady M, Jöns O, Smith S, Swift S, Borgarelli M, Gavaghan B, Kresken JG, Patteson M, Ablad B, Bussadori CM, Glaus T, Kovacević A, Rapp M, Santilli RA, Tidholm A, Eriksson A, Belanger MC, Deinert M, Little CJ, Kvart C, French A, Rønn-Landbo M, Wess G, Eggertsdottir AV, O'Sullivan ML, Schneider M, Lombard CW, Dukes-McEwan J, Willis R, Louvet A, DiFruscia R. 2008 Effect of pimobendan or benazepril hydrochloride on survival times in dogs with congestive heart failure caused by naturally occurring myxomatous mitral valve disease: the QUEST study.

J Vet Intern Med. 2008 Sep-Oct;22(5):1124-35. Epub 2008 Jul 11.

 

52. Ahlström Ast C, Höglund K, Hult P, Häggström J, Kvart C, Ask P.  (2008) Assessing aortic stenosis using sample entropy of the phonocardiographic signal in dogs. IEEE Trans Biomed Eng. 2008 Aug;55(8):2107-9.

53: Hansson K, Häggström J, Kvart C, Lord P. (2009) Reader performance in radiographic diagnosis of signs of mitral regurgitation in cavalier King Charles spaniels (2009) journal of small animal practice  Volume: 50   Issue: 12   Pages: 678-678

54. Tarnow I, Olsen LH, Kvart C, Hoglund K, Moesgaard SG, Kamstrup TS, Pedersen HD, Häggström J. (2009) Predictive value of natriuretic peptides in dogs with mitral valve disease  Vet J. 2009 May;180(2):195-201.

 

55. Ljungvall I, Ahlström C, Höglund k, Hult P, Kvart C, Borgarelli M, Ask P, Häggström J 2009: "Use of signal analysis of heart sounds and murmurs to assess regurgitation through the mitral valve attributable to myxomatous mitral valve disease in dogs" Am J of Vet Res, 70, 604-613.

 

56. Carlsson, C. Häggström, J. Eriksson, A. Järvinen, A-K, Kvart, C. Lord, P. 2009. Size and shape of right heart chambers in mitral valve regurgitation in small-breed dogs. Jouenal of Veterinary internal Medicine / ACVIM 23, 1007-1013

 

57. Lord P.F., K. Hansson, C. Carnabuci, C. Kvart, J Häggstrom 2011 Radiographic heart size and its rate of increase as tests for onset of congestive heart failure when monitoring Cavalier  King Charles Spaniels with mitral valve regurgitation journal of veterinary internal medicine  Volume: 23   Issue: 5   Pages: 1007-1013

 

58. Lundin T. And C. Kvart 2010 Evaluation of the Swedish breeding program for cavalier King Charles spaniels Acta Veterinaria Scandinavica 52:54 highly accessed by open access (http://www.actavetscand.com/content/52/1/54)

 

59. Jansson A. A. Johannisson and C. Kvart 2010 Plasma aldosteron concentration and cardiovascular respons to low sodium intake in horses in training. Eq Vet J vol 42, suppl 38 p 329-340.

 

60. Lord P.; Hansson K.; Kvart C.; et al (2010) Heart size and left heart chamber accelerate before congestive heart failure in cavalier King Charles spaniels with mitral regurgitation.   journal of small animal practice  Volume: 51   Issue: 4   Pages: 210-218.

 

61. Hoglund K.; Haggstrom J.; Bussadori C. And C. Kvart  (2011) A prospective study of systolic ejection murmurs and left ventricular outflow tract in boxers journal of small animal practice  Volume: 52   Issue: 1   Pages: 11-17

 

62. Wood R. M.; Nelson O. L.; Haggstrom J. Kvart C. (2011) adiponectin: a protective role in dogs with congestive heart failure? journal of veterinary internal medicine  Volume: 25   Issue: 3   Pages: 646-647  

63. Ljungvall I, Rajamäki MM, Crosara S, Olsen LH, Kvart C, Borgarelli M, Höglund K, Häggström J. Evaluation of plasma activity of matrix metalloproteinase-2 and -9 in dogs with myxomatous mitral valve disease.Am J Vet Res. 2011 Aug;72(8):1022-8

 64. Häggström J, Lord PF, Höglund K, Ljungvall I, Jöns O, Kvart C, Hansson K. (2013) Short-Term Hemodynamic and Neuroendocrine Effects of Pimobendan and Benazapril in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease and Congestive Heart Failure.

J Vet Intern Med. 2013 Oct 15.

65. Häggström J, Boswood A, O'Grady M, Jöns O, Smith S, Swift S, Borgarelli M, Gavaghan B, Kresken JG, Patteson M, Ablad B, Bussadori CM, Glaus T, Kovačević A, Rapp M, Santilli RA, Tidholm A, Eriksson A, Belanger MC, Deinert M, Little CJ, Kvart C, French A, Rønn-Landbo M, Wess G, Eggertsdottir A, Lynne O'Sullivan M, Schneider M, Lombard CW, Dukes-McEwan J, Willis R, Louvet A, Difruscia R. (2013) Longitudinal Analysis of Quality of Life, Clinical, Radiographic, Echocardiographic, and Laboratory Variables in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease Receiving Pimobendan or Benazepril: The QUEST Study. J Vet Intern Med. 2013 vol 27 No 6 p1441-1462

66. Eriksson, A.S Häggström, J.,Duelund Pedersen, H., Hansson, K., Järvinen, A.K.,Haukka, J., Kvart, C., 2013. Increased NT-proANP predicts risk of congestive heart failure in cavalier King Charles spaniel with mitral regurgitation caused by myxomattous valve disease. J of Veterinary Cardiology (2014) 16, 141-154.